Om oss

Annica, Dolores, Anna, Sara & Anna

 

Doulagruppen

År 2015 bildades Doulagruppen av Anna Bjelkefelt och Hanna Weber Vernét. Under 2017 slutade Hanna som doula i Doulagruppen pga andra åtaganden.

År 2017 tillkom två doulor som nu är en del av Doulagruppen. Dessa är Dolores Calvo och Sara Juliusson

År 2018 växte vi ännu mer och nu finns ytterligare två doulor med oss: Anna Bergman och Annica Söderlund. (läs mer i deras presentationer längre ner på sidan).

Vi är alla utbildade genom Föda utan rädslas doulautbildning som är godkänd av ODIS (Organisationen för doulor i Sverige).  Vi arbetar utifrån Föda utan rädslas fyra verktyg: andning, avspänning, rösten och tankens kraft och är även utbildade i tekniken Spinning babies (läs gärna mer under rubriken Vi erbjuder). Anna Bjelkefelt är även Certifierad doula, inkapslingsspecialist och kapslar in och gör extrakt och avtryck av moderkakan. Anna Bergman är utbildad inom Reiki och hjälpmamma för Amningshjälpen.

Vårt fokus ligger på att skapa en trygg förlossning och på så sätt en fin upplevelse av det första mötet med ert barn. På era önskemål och förväntningar ligger vårt fokus och vi arbetar aktivt för att dessa ska bli uppfyllda. Att involvera den eventuella partnern och se till att hen känner sig trygg i att hjälpa dig som föder är en självklarhet: det är Er förlossning. För att ni ska känna er lugna hjälper vi även till med att  vara språkrör gentemot sjukhuspersonal och påminna om basala behov. Vi uppmuntrar till rörelse och hjälper er till positioner som är fördelaktigt beroende på var i förlossningsförloppet ni befinner er och var smärtan sitter.

Vi är verksamma inom Stockholmsområdet och har erfarenhet av hemförlossningar, sjukhusförlossningar, vattenförlossningar, sätesförlossningar, planerade- och icke planerade kejsarsnitt och har alla själva fött barn.

 

Vår syn på födandet

Vår ingång i födandet är att du som frisk gravid kan föda ditt barn och alla runt omkring har i uppgift att göra den upplevelsen så fin, trygg och positiv som möjligt. Stödet är ofta helt avgörande och den medicinska expertisen kan behövas vid avvikelser och som mental trygghet för de födande. Du som föder är inte under vårdens makt eller där som sjuk patient i behov av vård (oftast inte). Vi doulor och personalen som arbetar på sjukhuset ska finnas närvarande, guida och stötta er som föder och den/de stödpersoner som finns med. Era önskemål ska lyssnas på och respekteras. Ni ska inte behöva bli övertalade till något ni inte vill eller ställas inför svåra beslut i skarpt/utsatt läge om det inte är risk för den födande eller bebisens hälsa. Detta är vår filosofi och något vi arbetar aktivt med under varje förlossning vi doular på.

Läs också gärna vår värdegrund.

 

Vårt arbete har kommit att handla mycket om att informera om de rutiner som sker på sjukhus då denna information sällan ges från MVC eller sjukhusen. Detta är medicinska interventioner som utförs på födande och barn, ofta utan att information ges och/eller föräldrarna gett samtyckte. Detta bryter mot patientlagen, se https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821.
Pga. denna erfarenhet arbetar vi nu för att gravida ska nås av denna information för att bättre kunna ta beslut som känns bra där och då men även efteråt. Vi lägger självklart ingen värdering i vilka beslut ni tar och under förlossningen är det vår uppgift att era beslut respekteras och efterföljs så länge det är medicinskt säkert.

Doulor:

 

 

För pris och mer information kontakta oss.