top of page

Åsa Ekman

asa ekman doulagruppen1_edited.jpg

Att få bidra till fina och stärkande erfarenheter av graviditet, födande och föräldraskap är den främsta anledningen till att jag är doula. Dessa upplevelser bär vi med oss resten av livet och jag vill att era ska bli minnesvärda. Min egen förlossningsupplevelse fick jag ägna lång tid åt att läka och det vill jag att alla ska slippa.

 

När det kommer till födande är det min övertygelse att kroppen har medfödd och fullt naturlig kunskap. Genom att vara väl förberedd, känna trygghet och tillit till kroppens förmåga får du tillgång till födandekraften och skapar goda möjligheter för en positiv förlossningsupplevelse. Jag bidrar med information för förberedelser och beslut längs vägen, samt fysiskt och känslomässigt stöd. 

 

Jag finns för er som en stödjande guide till det som gör er trygga under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. Vi följs åt över tid, vilket ger precis den typ av kontinuerligt stöd, som studier påvisar, bidrar till den så kallade doulaeffekten. Jag vill stärka dig så att du kan lita på kroppen och får föda av egen kraft, på dina villkor. 

 

Metoder jag använder och har kunskap i är Föda utan rädsla (andning, avslappning, rösten och tankens kraft), aktiv baby och akupressur. Jag erbjuder doulastöd, profylax, Mother Blessings, kvinnocirklar och postpartumstöd.

Varmt välkommen för ett första samtal. 

Pris för fullt doulauppdrag: 19 000 kronor (inklusive moms)

Kontakt

asa@doulagruppen.se

072 716 78 44

bottom of page