top of page

Om Doulagruppen

Doulagruppen bildades år 2015 av Anna Bjelkefelt och Hanna Weber Vernét och vi som nu arbetar i Doulagruppen är:

AnnaBjelkefelt, Dolores Calvo, Åsa Ekman och Morlin Schubert.

Vi har tillsammans stöttat hundratals familjer genom graviditet och födsel. En del kontaktar oss för profylax och förberedande samtal medan andra vill ha stöd hela vägen in i föräldraskapet. Oavsett vilket ser vi hur stort värde det har att som blivande föräldrar känna sig förberedd, trygg och informerad inför födseln. 

Vår syn på födandet

Vår ingång i födandet är att du som gravid kan föda ditt barn och alla runt omkring har i uppgift att göra den upplevelsen så fin, trygg och positiv som möjligt. Stödet är ofta helt avgörande och den medicinska expertisen kan behövas vid avvikelser och som mental trygghet för de födande. Du som föder är inte under vårdens makt eller där som sjuk patient i behov av vård (oftast inte). Vi doulor och personalen som arbetar på sjukhuset ska finnas närvarande, guida och stötta er som föder och den/de stödpersoner som finns med. Era önskemål ska lyssnas på och respekteras. Ni ska inte behöva bli övertalade till något ni inte vill eller ställas inför svåra beslut i skarpt/utsatt läge om det inte är risk för den födande eller bebisens hälsa. Detta är vår filosofi och något vi arbetar aktivt med under varje förlossning vi doular på.

Läs också gärna vår värdegrund.

 

Vårt arbete har kommit att handla mycket om att informera om de rutiner som sker på sjukhus då denna information sällan ges från MVC eller sjukhusen. Detta är medicinska interventioner som utförs på födande och barn, ofta utan att information ges och/eller föräldrarna gett sitt samtycke. Detta bryter mot patientlagen, läs mer här.
På grund av denna erfarenhet arbetar vi nu för att gravida ska nås av denna information för att bättre kunna ta beslut som känns bra där och då men även efteråt. Vi lägger självklart ingen värdering i vilka beslut ni tar och under förlossningen är det vår uppgift att era beslut respekteras och efterföljs så länge det är medicinskt säkert.

IMG_7855.jpg

Morlin Schubert, Dolores Calvo, Anna Bjelkefelt & Åsa Ekman

bottom of page