top of page
doula sverige

Doula

Vi erbjuder doulapaket där det ingår förlossningsförberedande samtal (en praktisk och en mental/coachande del), 24h jour, stöd under hela födseln samt en träff efter. Även en back up-doula ingår och självklart kan upplägget anpassas efter era behov. 
 

Foto Li Lövebrant

Så här går det till att boka en doula

1

Du kontaktar oss via

kontakt@doulagruppen.se eller kontaktformuläret längst ner på sidan. Är det en specifik doula du önskar komma i kontakt med mailar du henne direkt.

2

Vi ses på ett café, hemma hos dig, digitalt eller i Doulastudion för ett första kostnadsfritt möte.

3

Du går hem och funderar och känner in hur du vill göra. Vill du gå vidare med ett samarbete så skriver vi avtal tillsammans. 

4

När avtalet är signerad får du första fakturan och vi bokar in en tid för det första församtalet. 

Detta ingår när du anlitar en doula:

FÖRSAMTAL - FÖRLOSSNINGSFÖRBEREDANDE SAMTAL

Beroende på när vi kommer i kontakt med varandra bokas ett eller två församtal in.

 

Vi går bland annat igenom:

 • Era tankar och förväntningar kring förlossningen

 • Olika ställningar att föda i

 • Sjukhusets rutiner och dina rättigheter

 • Krystfasen och golden hour

 • Amning

 • Föda utan rädslas fyra verktyg

 • Smärtlindring och smärthantering

 • Förlossningsbrev

 • Eventuella rädslor mm.

FÖRSAMTAL - PRAKTISK FÖRBEREDELSE

Träffen innefattar introduktion samt övning i verktygen inom Föda utan rädsla och Spinning babies/Aktiv Baby.

Spinning babies är en teknik utformad av barnmorskan Gail Tully. Aktiv Baby är en svensk modifierad version utformad av Xana De Silva. Vi är alla utbildade och har praktisk erfarenhet i den ena, andra eller båda metoderna. Övningarna stretchar muskler och ligament i bäckenet och livmodern. Den balans som då skapas hjälper bebisen att inta en optimal position och under förlossningen kunna rotera ner i förlossningskanalen. Sedan vi började praktisera dessa övningar har vi sett att användandet av syntocinon (värkstimulerande dropp) minskat signifikant samt att förlossningarnas längd förkortats.

Många gravida upplever att bäckensmärta lindras och/eller försvinner helt efter de börjat göra övningarna regelbundet. 

Vi prövar även olika ställningar, beröring, tryck etc. 

MATERIAL

Ni får även ta del av vårt omfattande kompendium innehållande bra information, tips på filmer, böcker, hemsidor, poddar etc.
I kompendiet finns även beskrivningar av praktiska övningar, ställningar och annat vi går igenom.

JOUR OCH KONTAKT

Doulan (och backup) har 24 h jour från en vecka före beräknad födsel tills barnet är fött. Vi uppmuntrar till regelbunden kontakt med doulan under graviditeten, tex. vid frågor eller funderingar.

NÄRVARO UNDER FÖDSELN 

När ni tror att förlossningen är på gång ringer ni er doula. Stöd ges över telefon eller på plats under latensfasen, sedan bestämmer ni tillsammans hur ni vill göra: om ni vill möta er doula hemma eller på förlossningen (om ni planerar en sjukhusfödsel). Doulans mentala, fysiska och praktiska stöd är både till dig som föder och till dig som är med som stödperson och doulan är med er från början till slut. Skulle födseln ta väldigt lång tid har doulan möjlighet att bli avbytt av sin backup-doula. Denne får ni möjlighet att träffa under graviditeten. 

EFTERSAMTAL

En till två veckor efter förlossningen kommer er doula hem till er för att prata igenom er upplevelse av födseln. Vi pratar amning, rutiner, skötsel eller det ni har behov av. De allra flesta upplever eftersamtalet som ett skönt sätt att samla ihop tankarna och det man minns av födseln. Doulan kan ha fotat/antecknat under födseln och det kan hjälpa er att minnas bättre.

(Upplägget kan givetvis ändras efter behov)

PRIS:

Vi har individuell prissättning då vi har olika erfarenhet och olika tillägg som ingår i våra respektive paket.

Du kan dock alltid använda friskvårdsbidrag och/eller avbetala.

Kontakta oss för mer information och för att boka in en första förutsättningslös träff. 

Varför ha en doula närvarande under förlossningen?

För att öka chanserna för en fin och positiv upplevelse av sitt barns födsel är förberedelserna viktiga. Ett sätt att förbereda sig och skapa de bästa förutsättningarna är att ha en doula närvarande. Doulan följer er från graviditeten in i föräldraskapet. 

Som blivande föräldrar kan ni helt välja på vilket sätt doulan ska stötta under förlossningen och att bara ha samtalen innan brukar minska eventuell rädsla och oro mycket. Att ha en doula närvarande att kunna fråga, rådgöra och bolla saker med bidrar till den viktiga trygghet som behövs för att kroppen ska vilja föda.

Vi  har två grundstenar som vi arbetar utifrån där den ena är att stötta en eventuell partner/stödperson att vara bästa tänkbara stöd och den andra är att du/ni ska minnas förlossningen som en positiv upplevelse, oavsett om det blev som du tänkt eller inte. 

DOULAEFFEKTEN

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat. Kontinuerligt stöd under födseln har otroligt mycket evidens. 

 

Med en doula minskar:

 • Antalet kejsarsnitt

 • Förlossningens längd

 • Behovet av medicinsk smärtlindring

 • Önskemål om ryggbedövning

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.


”The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

Länk till studie: ”Continous support for women during childbirth” 2012.

För oss är det tydligt var vårt ansvar slutar och var vårdpersonalens arbete tar vid. De allra flesta barnmorskor är väldigt positivt inställda till vår närvaro och vi har doulat på samtliga sjukhus i Stockholm och i Södertälje, Uppsala, Eskilstuna, Nyköping och Norrköping.

bottom of page