Doula

Vi erbjuder ett doulapaket där det ingår förlossningsförberedande samtal (en praktisk och en mental/coachande del) före förlossningen, 24h jour, stöd under hela förlossningen samt en träff efter förlossningen.

Så här går det till att boka en doula

Du kontaktar oss via

kontakt@doulagruppen.se eller kontaktformuläret längst ner på sidan

Vi ses på ett café, via Skype eller i Doulastudion för ett första kostnadsfritt möte. 

Du går hem och funderar och känner in hur du vill göra. Vill du gå vidare med ett samarbete så skickas ett avtal hem till dig. 

Du skriver under och skickar tillbaka avtalet och din doula är bokad. Vi bokar in tid för första församtalet. 

Detta ingår när du anlitar en doula:

FÖRLOSSNINGSFÖRBEREDANDE SAMTAL 

Beroende på när vi kommer i kontakt med varandra bokas ett eller två församtal in.

 

Vi går bland annat igenom

 • Era tankar och förväntningar kring förlossningen

 • Olika ställningar att föda i

 • Sjukhusets rutiner

 • Krystfasen

 • Amning

 • Föda utan rädslas fyra verktyg

 • Spinning babies

 • Sätt att få naturlig smärtlindring

 • Hypnobirthing

 • Förlossningsbrev

 • Eventuella rädslor mm.

PRAKTISK FÖRBEREDELSE

Träffen innefattar introduktion samt övning i verktygen inom Föda utan rädsla och Spinning babies.

Spinning babies är en teknik utformad av  barnmorskan Gail Tully och vi är alla utbildade och har praktisk erfarenhet i tekniken. Övningarna stretchar muskler och ligament i bäckenet och livmodern. Den balans som då skapas hjälper bebisen att inta en optimal position och under förlossningen kunna rotera ner i förlossningskanalen. Sedan vi började praktisera dessa övningar har vi sett att användandet av syntocinon (värkstimulerande dropp) minskat signifikant samt att förlossningarnas längd förkortats.

Aktiv baby är den svenska översättningen av tekniken och syftet med övningarna är samma.

Ni får även ett kompendium på 25 sidor med mycket bra information, tips och trix inför förlossningen samt tiden efteråt. I kompendiet finns även beskrivningar av de praktiska övningar vi går igenom.

JOUR och KONTAKT

Doulan (och back up) har 24 h jour från en vecka före beräknad födsel tills barnet är fött. Det går bra att kontakta doulan under graviditeten vid frågor eller funderingar.

FÖRLOSSNING 

När ni tror att någonting är på gång ringer ni er doula. Stöd ges över telefon eller på plats under latensfasen, sedan bestämmer ni tillsammans hur ni vill göra: om ni vill möta er doula hemma eller på förlossningen. Doulans inställelsetid är tre timmar. Doulans mentala, fysiska och praktiska stöd är både till dig som föder och till dig som är med som stödperson och doulan är med er från början till slut.

EFTERSAMTAL

En till två veckor efter förlossningen kommer er doula hem till er för att prata igenom er upplevelse av förlossningen. Vi pratar amning, rutiner, skötsel eller vad ni har behov av. De allra flesta upplever eftersamtalet som ett skönt sätt att samla ihop tankarna och det man minns av sin förlossning.

(Upplägget kan givetvis ändras efter behov)

PRIS:

Standardpaketet enligt beskrivningen ovan: 14 000 kr ink moms. Det går bra att använda friskvårdsbidrag och/eller avbetala.

Kontakta oss för mer information och för att boka in en första förutsättningslös träff. 

Varför ha en doula närvarande under förlossningen?

För att öka chanserna för en fin och positiv upplevelse av sitt barns födsel är förberedelserna viktiga. Ett sätt att förbereda sig och skapa de bästa förutsättningarna är att ha en doula närvarande. Doulan följer er från graviditeten in i föräldraskapet. 

Som blivande föräldrar kan ni helt välja på vilket sätt doulan ska stötta under förlossningen och att bara ha samtalen innan brukar minska eventuell rädsla och oro mycket. Att ha en doula närvarande att kunna fråga, rådgöra och bolla saker med bidrar till den viktiga trygghet som behövs för att kroppen ska vilja föda.

Vi  har två grundstenar som vi arbetar utifrån där den ena är att stötta en eventuell partner/stödperson att vara bästa tänkbara stöd och den andra är att du/ni ska minnas förlossningen som en postiv upplevelse, oavsett om det blev som du tänkt eller inte. 

DOULAEFFEKTEN

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

Med en doula minskar:

 • Antalet kejsarsnitt

 • Förlossningens längd

 • Behovet av medicinsk smärtlindring

 • Önskemål om ryggbedövning

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.


”The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

Länk till studie: ”Continous support for women during childbirth” 2012.

För oss är det tydligt var vårt ansvar slutar och var vårdpersonalens arbete tar vid. De allra flesta barnmorskor är väldigt positivt inställda till vår närvaro och vi har doulat på samtliga sjukhus i Stockholm och i Södertälje, Uppsala, Eskilstuna, Nyköping och Norrköping.

Kontakta oss

Vi finns här för funderingar och bokningar

kontakt@doulagruppen.se
Galonvägen 2, Bromma- T-bana: Abrahamsberg
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2020 Doulagruppen, web design by Sara Juliusson