top of page

Profylax - förlossningsförberedelse


Doulagruppen erbjuder två olika typer av profylax:

Förlossningsförberedande samtal och Fysisk/praktisk förberedelse.

Dessa två delar utgör tillsammans förlossningskursen Trygg förlossning, bra start (läs mer om den under Kurser), men går även att boka var för sig.

Förlossningsförberedande samtal

För er som vill få stöd, tips och prata igenom era tankar och valmöjligheter inför förlossningen erbjuder vi förlossningsförberedande samtal och konsultation via hembesök, online eller i Doulastudion.

Vi pratar bland annat om drömmar, oro, stöd, smärtlindring, smärthantering, amning, Aktiv Baby, förlossningsbrev, igångsättning m.m.

Profylax ingår i alltid vår doulatjänst, men går alltså även att boka separat. Vi erbjuder dessa tillfällen på svenska, engelska, spanska och tyska.

Pris

  • Förlossningsförberedande samtal 2 tim: 2300 kr

  • Förlossningsförberedande samtal och fysiskt/praktisk förberedelse 3 tim: 3900 kr

Kontakta oss för mer information och för att boka.

Vid hembesök av Anna Bjelkefelt tillkommer 500 kr, alternativt är du välkommen till Doulastudion i Bromma.

Fysisk/praktisk förberedelse

Hos oss kan ni boka in er för ett tillfälle där vi går igenom och övar fysisk och praktisk förberedelse inför förlossningen, bland annat med 

tekniker som Spinning babies, Föda utan rädsla och akupressur.

Vi testar även olika ställningar, beröring och tryck samt ger stöd och råd kring bebisens positionering (säte, tvärläge, vänstervänd) genom tekniken Spinning babies. Den svenska versionen av Spinning babies heter Aktiv baby och vi är alla utbildade Aktiv baby-instruktörer.  

Vi erbjuder praktisk förberedelse på 

svenska, engelska, spanska och tyska.

Pris

  • Förlossningsförberedande fysisk/praktisk förberedelse 1,5 tim: 1900 kr

  • Fysisk/praktisk förberedelse och förlossningsförberedande samtal 3 tim: 3900 kr

Kontakta oss för mer information och för att boka.

Vid hembesök av Anna Bjelkefelt tillkommer 500 kr, alternativt är du välkommen till Doulastudion i Bromma.

bottom of page