top of page

Förlossningsförberedande kurser
- profylax

Profylax är ett samlingsnamn för förberedelse inför att föda. Vi erbjuder förlossningsföberedande kurser i grupp eller privat.

Välj det som passar dig bäst och förbered dig tillsammans med din eventuella partner eller stödperson. 

Våra förlossningskurser är till för dig som vill: 

 • känna dig trygg och förberedd inför förlossningen

 • teama ihop dig med din parter/stödperson

 • ha mer kunskap och förståelse om födandet

 • få god vägledning inom vilka områden förberedelse behövs

 • få tillgång till mer holistisk information (än vad som erbjuds via vården)

Trygg förlossning, bra start
- grupp

Att föda och ta emot sitt barn kan vara en av de största och mest omvälvande saker vi gör i livet. Detta är något att förbereda sig noga inför, för att skapa goda förutsättningar för en trygg förlossning och en bra start på föräldraskapet. 

 

Doulagruppen erbjuder en förlossningsförberedande kurs för dig som är gravid och vill förbereda dig extra inför födseln tillsammans med din partner eller stödperson. 

Kursen innehåller teori, praktiska övningar och konkreta verktyg att träna på och använda sig av både inför och under förlossningen. Allt för att ni ska känna er förberedda, bli ett bra team och skapa goda förutsättningar för en positiv, stärkande och trygg förlossningsupplevelse.

Trygg förlossning, bra start i grupp består av olika block där vi går igenom:

 • Förutsättningar och omständigheter - vad kroppen behöver för att föda, om oxytocin, smärta och vikten av rätt stöd. 
   

 • Förlossningens faser och fysiologiska process - vad som händer i kroppen, bebis rotationer, rörelser och förlossningsställningar och hur partner/stödperson kan stötta. Praktiska övningar. 
   

 • Smärthantering och -lindring - hur smärta kan upplevas och hanteras, andnings- och avslappningstekniker och hur partner/stödperson kan stötta med beröring, tryck, akupressur, lugnande närhet och främjande av oxytocin. Praktiska övningar.
   

 • Plan för förlossningen - hur du skapar en plan för förlossningen, golden hour, första tiden efteråt (postpartum) och skriver förlossningsbrev. Igångsättning. Amning och hur partner/stödperson kan stötta. 

 

Kursen hålls av Anna Bjelkefelt eller Åsa Ekman, i en mindre grupp i Doulastudion i Bromma (T-bana Abrahamsberg).

Vi rekommenderar kursen från cirka vecka 20 och framåt.
 

Kurslängd 5 timmar (inklusive 1 timmes paus/lunch)

Plats Doulastudion i Bromma (T-bana Abrahamsberg)

Pris 1950 kr/2 personer
Har du friskvårdsbidrag från din arbetsgivare kan du använda det. 

 

Kommande tillfällen

 • 23 september kl 10:00-15:00 (doula Åsa Ekman)

 • 4 november kl 10:00-15:00 (doula Åsa Ekman)

 • 2 december kl 10:00-15:00 (doula Åsa Ekman)


Boka via mail till asa@doulagruppen.se

pexels-amina-filkins-5427243_edited.jpg
pexels-amina-filkins-5427991 (1).jpg

Trygg förlossning, bra start
- privat

Att föda och ta emot sitt barn kan vara en av de största och mest omvälvande saker vi gör i livet och något att förbereda sig noggrant inför. 

 

Doulagruppen erbjuder en förlossningsförberedande kurs och privat profylax för dig som är gravid och vill förbereda dig enskilt inför födseln, tillsammans med din partner eller stödperson. 

Kursen innehåller teori, praktiska övningar och konkreta verktyg att träna på och använda sig av både inför och under förlossningen. Allt för att ni ska känna er förberedda, bli ett bra team och skapa goda förutsättningar för en positiv, stärkande och trygg förlossningsupplevelse.

Trygg förlossning, bra start privat innehåller olika delar där vi går igenom:

 • Förlossningsförberedande samtal - där vi bland annat pratar om drömmar, eventuell oro och rädsla, vad kroppen behöver för att föda, om oxytocin, smärta, smärthantering och vikten av rätt stöd. 
   

 • Fysisk/praktisk förberedelse - där vi går igenom tekniker som Aktiv baby (svensk version av Spinning Babies) för stöd kring bebises position (säte, tväläge, vänstervänd), andning, avslappning och akupressur.
  Vi testar även olika förlossningsställningar, beröring och tryck. 

   

 • Plan för förlossningen - hur du skapar en plan för förlossningen, golden hour, första tiden efteråt (postpartum) och skriver förlossningsbrev. Igångsättning. Amning och hur partner/stödperson kan stötta. 

Kursen ingår i alltid vår doulatjänst, men går alltså även att boka separat och erbjuds på svenska, engelska, spanska och tyska.
 

Vi rekommenderar kursen från cirka vecka 20 och framåt.
 

Kurslängd 3 timmar (inklusive kort bensträckare)

Pris 3900 kr/2 personer
Har du friskvårdsbidrag från din arbetsgivare kan du använda det. 

 

Vid hembesök av Anna Bjelkefelt tillkommer 500 kr, alternativt är du välkommen till Doulastudion i Bromma.

Boka via mail till kontakt@doulagruppen.se

Micaela & Tobias

Vi vill tacka för mötet vilket var otroligt givande och värmande för både mig och min partner. Vi är glada att vi tog kontakt med dig.

Aktiv Baby-konsulation

Kommer snart!

pexels-amina-filkins-5427232.jpg
bottom of page